Faaliyet Alanlarımız

İnşaat ve Kamu İhale Hukuku

Çetinel Hukuk Bürosu olarak inşaat sektörüne dair anlayışımız ve tecrübemiz eşsiz niteliktedir.
Büromuzun, uluslararası inşaat hukuku, kamu ihale hukuku, Türkiye’deki Özel-Kamu İşbirliği (PPP) projeleri ve uluslararası inşaat uyuşmazlıkları alanlarında geniş tecrübesi bulunmaktadır. İnşaat sektöründeki özel tecrübemiz sektöre özel hususları, soruları veya sorunları tanımlamada hızlı ve etkin olmamızı ve bu sayede sektörde uluslararası tanınmışlığı olan büyük şirketlerin ofisimizi seçmesini sağlamaktadır.

Türkiye’nin konumu ve dinamik yapısı gereği aktif takip ve katılım gerektiren bir sektör olan kamu ihaleleri alanında ihalelere hazırlık, dokümantasyon ve katılım süreçlerinde büromuz tüm hukuki süreçlerde yer almakta ve gerekli desteği sağlamaktadır.

Devamını oku

Çetinel ekibi olarak, uluslararası yatırım yapmayı ve yabancı ülkelerde ihalelere katılmayı planlayan müvekkillerimize söz konusu ülkelerde yabancı katılımcıların tabi olduğu mevzuata ilişkin bilgileri, müvekkillerimizin karşılaşmaları muhtemel sorunları ve riskleri içeren bir ülke risk analizi yapmaktayız.

FIDIC bazlı inşaat sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası veya ulusal nitelikli inşaat projelerinde kapsamlı ihale dokümanlarını inceleyerek bunların risk analizini yapmakta, sözleşmelerin müzakeresi sırasında müvekkillerimizi temsil etmekte ve gerekli hukuki danışmanlığı sağlamaktayız. Bu kapsamda, ana sözleşme ve buna bağlı tüm yüklenici ve alt yüklenici sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, adi ortaklık sözleşmeleri ve doğrudan sözleşmelerin yürütülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve destek vermekteyiz.

Projelerin başından itibaren sözleşmelerin yürütülmesi esnasında ise proje ile alakalı olarak sözleşmesel hak ve yükümlükler ile uyumluluk konusunda müvekkillerimize hukuki destek vermekte, bunun yanısıra borçlar hukuku, ticaret hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında ortaya çıkan soru ve sorunların etkin ve hızlı çözümünde de hukuki danışmanlık vermekteyiz.


Uyuşmazlıkların Alternatif Yollarla Çözümü : Tahkim ve Uyuşmazlık Kurulları

Büromuz avukatları, uyuşmazlıkların alternatif yollarla çözülmesi alanında bir yandan danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekte; bazı durumlarda uzman görüşü vererek ya da doğrudan Hakem veya Uyuşmazlık Kurulu görevlerinde bulunarak alternatif uyuşmazlık çözümü mekanizmalarının merkezinde yer almaktadır. Alternatif uyuşmazlık çözümleri alanında en tercih edilen yöntem olan Tahkim alanında büromuz avukatlarının taraf vekili ve hakem olarak geniş tecrübesi bulunmaktadır.

Devamını oku

Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Londra Uluslararası Tahkim Divanı (LCIA), İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) nezdinde yürütülen ticari tahkimler, UNCITRAL kuralları veya çeşitli ulusal tahkim kuralları uyarınca ad-hoc yürütülen ticari tahkimlerde müvekkillerimizi her aşamada temsil etmekteyiz.

Dünya Bankası nezdinde kurulmuş bir uluslararası yatırım uyuşmazlıkları merkezi olan ICSID nezdinde de müvekkillerimizi temsil etmekte ve uyuşmazlıkların her aşamasında son yıllarda son derece önem kazanmış bulunan bu yatırım uyuşmazlıkları çözüm mekanizmasına dair hukuki danışmanlık vermekteyiz. Bu kapsamda müvekkillerimize verdiğimiz hizmet, davanın ayrıntılı hukuki incelemesi, dosyanın hazırlanması ve yürütülmesi, üçüncü taraf finansmanı için uluslararası stratejik ortak bürolarımızla irtibata geçilmesini de kapsamaktadır.

Uluslararası ticari uyuşmazlıklar ve yatırımlara ilişkin uyuşmazlıkların karmaşık yapısından doğan paralel davalar, tenfiz, tanıma ve iptal davaları da büromuzun yetkinlikle yürütmekte olduğu faaliyet alanları arasındadır. Türkiye mahkemelerinde yürütülen hakem kararlarının veya mahkeme kararlarının tanınması, tenfizi ve iptali davalarında müvekkillerimizi temsil etmekte, yabancı mahkemeler önünde yürütülmesi gereken tanıma, tenfiz ve iptal davalarında uluslararası stratejik ortak bürolarımızla beraber çalışmaktayız.
Uluslararası inşaat sözleşmelerinde son dönemlerde sıkça tercih edilen ve uluslararası inşaat hukuku alanına özel bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan Uyuşmazlık Kurulu (Dispute Board) mekanizmalarında sahip olduğumuz geniş tecrübe ışığında Uyuşmazlık Kurulu sürecinde müvekkillerimize hukuki destek sağlamakta ve müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.


Şirketler ve Ticaret Hukuku

Takımımız yerli, yabancı ve uluslararası müvekkillerine şirketler ve ticaret hukuku alanında danışmanlık vermektedir. Bu çerçevede müvekkillerimizin karşılaştığı veya karşılaşabileceği sorunlara hukuki çözümler üretmekte, yönetimsel ihtiyaçlardan doğan iş ve işlemler ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması, hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması ve hisse devirlerine dair işlemler, gibi konularda hukuki destek sağlamaktayız.

Çetinel Hukuk Bürosu olarak ticaret hukukuna ilişkin farklı alanlara yayılan tecrübemiz doğrultusunda müvekkillerimizin gereksinimlerine uygun hukuki hizmetler temin etmekteyiz. Bunun yanısıra, müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hukuki görüşler, bilgilendirmeler ve benzeri araçlar yardımıyla genel kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.


İnternet Alan Adı Uyuşmazlıkları

Çetinel Hukuk Bürosu avukatlarının Türk mahkemeleri ve WIPO nezdinde internet alan adları uyuşmazlıklarında müvekkillerimizin menfaatini koruma konusunda geniş bir tecrübesi bulunmaktadır.

Bu kapsamda büromuzun sağlamakta olduğu hizmetler, WIPO nezdinde Internet Alan Adları uyuşmazlıklarında müvekkillerimizi temsil etmek, müvekkillerimizin kişisel ve fikri mülkiyet haklarını Türk mahkemeleri önünde korumak, İnternet üzerinde yapılan hak ihlallerinde müvekkillerimize danışmanlık sunmak ve dava öncesi aşamada karşı taraf ile müzakereleri yürütmek şeklinde sayılabilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MAKALELER

ETKİNLİKLER

Adres Bilgileri

Vali Konağı Caddesi Poyracık Sokak Çamlıbel Apartmanı  No.51 D.3/4 Kat: 1 Nişantaşı İstanbul

Legal Framework and Main Institutions of Arbitration in Turkey, Young Arbitration Review, Edition 4
New Occupational Health and Safety Law in Turkey Supplemented with Recently Issued Regulations
Business Entities under Turkish Corporate Law
Konferans Planlama Komitesi Üyesi ve Uyuşmazlık Kurulu Simülasyonu Organizatörü; Nordik Uyuşmazlık Kurulları üzerine Uyuşmazlık Çözüm Kurulları Derneği Konferansı & Workshop, Stokholm, 2-4 Eylül 2019
Konuşmacı; Ortadoğu’da Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri, Uluslararası İnşaat Projeleri Komitesi Oturumu, IBA Yıllık Konferansı, Seul, 22-27 Eylül 2019

Copyright © 2010-2019 Çetinel Hukuk Bürosu. All rights reserved | Goramedya