Türkiye, müvekkillerimiz ve yabancı yatırımcılar bakımından zengin potansiyel yatırımlar barındıran, hızla gelişmekte olan kilit bir piyasadır. Bu piyasada müvekkillerimizin faaliyetlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla danışmanlık hizmetlerimizi, müvekkillerimizin ihtiyaçlarını ve mükemmeliyetçilik ilkesini gözeterek şekillendirmekteyiz. Çetinel Hukuk Bürosu her hukuki ilişkinin kendine özgü niteliğine uygun hizmetler ve çözümler sunar. Önceliğimiz müvekkillerimiz; araçlarımız yeniliğe açıklık ve mükemmeliyetçiliktir.

Bilgi ve deneyim birikimimiz, müvekkil portföyümüz ve geniş kapsamlı hukuki projelerdeki geçmişimiz bize şunları sağlamaktadır:

 

     Müvekkillerin ihtiyaçlarının kolayca anlaşılabilmesi ve farkedilmesi,

 

     Herhangi bir hukuki işlemin sonraki aşamalarına ilişkin öngörüde bulunulması,

 

     Ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşmazlık çözümünde geniş yeterlilik,

 

     Bölgenin ticari yapısına dair farkındalık ve deneyim,

 

     Uluslararası bir hukuki danışmanlık ağına kolay ve hızlı erişim.

EKİBİMİZ

Çetinel Hukuk Bürosu avukatları, her biri akademik alanda yetkin ve özelleştiği alanda geniş kapsamlı tecrübeye sahip yeni nesil avukatlardan oluşan dinamik, güncel gelişmeleri takip eden ve yeniliklere açık bir takımdır. Hukuki faaliyetlerini yürütürken müvekkillerinin piyasa içindeki ticari ihtiyaçlarını anlamaya ve müvekkil odaklı yaratıcı çözümler üretmeye yönelik bir tutum sergiler ve hizmetlerini yenilikçi hukuki bakış açısıyla şekillendirir. İstanbul, Nişantaşı’nda yer alan ofisi merkez olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve coğrafi bakımdan farklı alanlarda bulunan müvekkillerine yönelik küresel erişim ağına sahip olup çeşitli faaliyet alanlarından uzmanlarla sağlam bir iletişim ağı bulunmaktadır.

Çetinel Hukuk Bürosu avukatları, Uluslararası Barolar Birliği (IBA), Uyuşmazlık Çözümü Kurulları Derneği (DRBF), Uluslararası Ticaret Odası Genç Tahkimciler Derneği (ICC YAF), Londra Uluslararası Tahkim Divanı Genç Tahkimciler Derneği (LCIA YIAG), Uluslararası Kadın Tahkimciler Derneği (ArbitralWomen) başta gelmek üzere çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlarına üyedir.

Büromuz avukatları İngilizce, Fransızca, Yunanca ve Türkçe dillerinde hizmet verebilmektedir.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Faaliyet alanlarımız ve tecrübemiz, farklı sektörlerden yerli ve yabancı firmalar nezdinde hukuki hizmetleri kapsamaktadır. Öncelikle ulusal ya da uluslararası yatırım uyuşmazlıkları ve ticari uyuşmazlıkların çözümü, uluslararası inşaat hukuku, kamu ihale hukuku ile şirketler ve ticaret hukuku alanlarında çeşitli sektörlere odaklı geniş tecrübemiz bulunmaktadır.

 

Referanslarımız için lütfen info@ycetinel.av.tr adresinden iletişime geçiniz.

1.       UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE ULUSLARARASI TAHKİM

Büromuz, uyuşmazlıkların alternatif yollarla çözülmesi alanında danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir. Alternatif uyuşmazlık çözümleri alanında en tercih edilen yöntem olan tahkim alanında büromuz avukatlarının geniş tecrübesi bulunmaktadır.

Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Londra Uluslararası Tahkim Divanı (LCIA), İstanbul Ticaret Odası nezdinde yürütülen ticari tahkimler, UNCITRAL kuralları veya çeşitli ulusal tahkim kuralları uyarınca ad-hoc yürütülen ticari tahkimlerde müvekkillerimizi her aşamada temsil etmekteyiz.

Dünya Bankası nezdinde kurulmuş bir uluslararası yatırım uyuşmazlıkları merkezi olan ICSID nezdinde de müvekkillerimizi temsil etmekte ve uyuşmazlıkların her aşamasında son yıllarda son derece önem kazanmış bulunan bu yatırım uyuşmazlıkları çözüm mekanizmasına dair hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Uluslararası ticari uyuşmazlıklar ve yatırımlara ilişkin uyuşmazlıkların karmaşık yapısından doğan paralel davalar, tenfiz, tanıma ve iptal davaları da büromuzun yetkinlikle yürütmekte olduğu faaliyet alanları arasındadır. Türkiye mahkemelerinde yürütülen hakem kararlarının veya mahkeme kararlarının tanınması, tenfizi ve iptali davalarında müvekkillerimizi temsil etmekte, yabancı mahkemeler önünde yürütülmesi gereken tanıma, tenfiz ve iptal davalarında uluslararası stratejik ortak bürolarımızla beraber çalışmaktayız.

2.      İNŞAAT VE KAMU İHALE HUKUKU

 Büromuzun uluslararası inşaat hukuku, uluslararası inşaat uyuşmazlıkları ve kamu ihale hukuku alanlarında geniş tecrübesi bulunmaktadır. İnşaat sektöründeki özel tecrübemiz sektöre özel hususları, soruları veya sorunları tanımlamada hızlı ve etkin olmamızı ve bu sayede sektörde uluslararası tanınmışlığı olan büyük şirketlerin ofisimizi seçmesini sağlamaktadır.

FIDIC bazlı inşaat sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası veya ulusal nitelikli inşaat projelerinde sözleşmelerin müzakeresi sırasında müvekkillerimizi temsil etmekte ve gerekli hukuki danışmanlığı sağlamakta, sözleşmelerin yürütülmesi süresince ise proje ile alakalı olarak başlıca borçlar hukuku, ticaret hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında ortaya çıkan soru ve sorunların etkin ve hızlı çözümünde müvekkillerimize hukuki danışmanlık vermekteyiz.

 

Uluslararası inşaat sözleşmelerinde son dönemlerde sıkça tercih edilen ve uluslararası inşaat hukuku alanına özel bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan Uyuşmazlık Hakem Kurulu (DAB) mekanizmalarında sahip olduğumuz geniş tecrübe ışığında DAB sürecinde müvekkillerimize hukuki destek sağlamakta ve müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Türkiye’nin konumu ve dinamik yapısı gereği aktif takip ve katılım gerektiren bir sektör olan kamu ihaleleri alanında ihalelere hazırlık, dökümantasyon ve katılım süreçlerinde büromuz tüm hukuki süreçlerde yer almakta ve gerekli desteği sağlamaktadır.

3.      ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

Takımımız yerli, yabancı ve uluslararası müvekkillerini şirketler ve ticaret hukuku alanında temsil etmektedir. Bu çerçevede müvekkillerimizin karşılaştığı veya karşılaşabileceği, günlük yönetimsel ihtiyaçlardan şirket birleşme ve devralmaları, ortaklık sözleşmeleri veya sermaye piyasası iş ve işlemleri gibi her türlü hukuki soruna, çözümler üretmekte ve hukuki destekte bulunmaktayız.

 

Sermaye piyasası işlemleri, iflas, banka borçlanması, diğer özel finansman yapıları, sözleşme hazırlanması, yürütülmesi ve müzakeresi, idari yükümlülükler, izin ve lisanslar gibi konuları içeren karmaşık ticari ilişkilerde müvekkilin temsili de dahil olmak üzere, ticaret hukukuna ilişkin farklı alanlara yayılan tecrübemiz doğrultusunda müvekkillerimizin gereksinimlerine uygun hukuki hizmetler yürütmekteyiz. Bunun yanısıra, müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hukuki görüşler, bilgilendirmeler ve benzeri araçlar yardımıyla proaktif genel kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 

 

4.      İCRA İFLAS HUKUKU

 

Büromuz Türk ve yabancı birey ve şirketlere ve gerçek kişilere Türkiye’de sahip oldukları alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu noktada temel hedefimiz, müvekkilimizin alacağına en çabuk, en etkin ve en az masraflı şekilde kavuşmasıdır. Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri müvekkillerimize vermekteyiz:

 

- Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi

- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

- Kambiyoo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takiplerinin Başlatılması

- İhtiyati Haciz ve Tedbir Kararlarının Alınması İçin Yapılan Başvurular

- Takibin İptali, Ödeme Emri - İcra Emrinin İptali Davaları

- İcra Davaları

- Menfi Tespit Davaları

- İflas Yoluyla icra Takibi ve İflas Davaları

-Ticari Şirketler İçin İflasın Ertelenmesi Başvuruları

- İcra Ceza Davaları (Taahhüdü İhlal, Nafaka, Malvarlığını Azatlma, İflas İstememe vb.)

5.      GAYRİMENKUL HUKUKU

Büromuz eşya hukukunun bir dalı olan gayrimenkul hukukuna ilişkin olarak da hem  danışmanlık  hizmeti hem de uyuşmazlıklara ilişkin hukuki destek sağlamaktadır.

 

- Yabancıların Gayrimenkul Edinimi

 

2012 yılının mayıs ayında Tapu Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve bu doğrultuda alınan Bakanlar Kurulu kararı ile, yabancıların vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık şartının var olmasına gerek kalmadan taşınmaz edinilebilmesinin önü açılmıştır. Büro olarak, birçok ülkeden müvekkile taşınmaz alım işlemlerinin tamamlanması ve tapularının elde edilmesi konusunda hukuki destek sağlanması gayrimenkul hukuku konusunda verdiğimiz başlıca hukuki hizmettir.

 

- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

 

Karma yapıya sahip bu sözleşmelerin gerek hazırlanması gerek de daha önceden hazırlanmış sözleşmelerden doğan ihtilaflardan ortaya çıkan uyuşmazlıklar çalışma konularımız arasındadır.

 

- Satış Vaadi Sözleşmeleri

 

Özellikle proje halinde veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş taşınmazların satılmasında önemli rol olan bu sözleşmelerin hazırlanması, taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu, mağdur taraf adına açılacak davalar konusunda da birçok çalışmamız bulunmaktadır.

 

Bir taşınmazın alım satımı veya bir hak tesisi esnasında gerekli sözleşme ve muamelelerin hazırlanması ve tapudaki muamelelere müvekkil adına vekaleten iştirak etme.

 

Oturma, intifa, ipotek, ön alım gibi gibi sınırlı aynı hakların tesis edilmesi veya kaldırılması.

 

Tapu İptal ve Tescil, Müdahalenin Men’I, Ortaklığın Giderilmesi Davaları

 

Kira Hukuku

 

Sorunlu İpotekler - Eksi Tarihli İpotek Kaldırma

 

Kentsel Dönüşüm

6.      İNTERNET HUKUKU, İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARI VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ

         İNTERNET ÜZERİNDE KORUNMASI

Çetinel Hukuk Bürosu olarak, Türk ve yabancı müvekkillerimize etkin ve ekonomik bir şekilde fikri mülkiyet haklarının ve kişisel haklarının internet üzerinde korunması hizmeti sunmaktayız.

Büromuz avukatlarının müvekkillerimizi Türk mahkemeleri nezdinde ve WIPO nezdinde İnternet Alan Adları uyuşmazlıklarında (“Internet Domain Name disputes”) temsil etme açısından geniş bir tecrübesi bulunmaktadır.

İnternet üzerinde gerçekleşen fikri mülkiyet hakları (marka ve telif hakkı) ihlali ve kişisel hakların ihlali halinde müvekkillerimizin menfaatini korumaktayız.

Bu kapsamda büromuzun sağlamakta olduğu hizmetler, WIPO nezdinde Internet Alan Adları uyuşmazlıklarında müvekkillerimizi temsil etmek, müvekkillerimizin kişisel ve fikri mülkiyet haklarını Türk mahkemeleri önünde korumak, İnternet üzerinde yapılan hak ihlallerinde müvekkillerimize danışmanlık sunmak ve dava öncesi aşamada karşı taraf ile müzakereleri yürütmek şeklinde sayılabilecektir.

 

MAKALELER

Legal Framework and Main Institutions of Arbitration in Turkey, Young Arbitration Review, Edition 4
New Occupational Health and Safety Law in Turkey Supplemented with Recently Issued Regulations
Business Entities under Turkish Corporate Law
Joint Ventures under Turkish Law
İnşaat Sözleşmelerinde Öngörülen Özel Bir Uyuşmazlık Yöntemi: DAB Mekanizması
Brief Overview of the PPP Legislation under Turkish Law
Libya sorununun Türk Müteahhitleri Açısından Çözümüne Yönelik Hukuki Değerlendirme ve Çözüm Önerileri.
Dispute Board Rules Currently In Force: A Selective Overview, Comparison and Practical Considerations,
Paul Taggart ile beraber, 2016 Yaz Sayısı, The New York Dispute Resolution Lawyer
Nature of Dispute Board Decisions with Special Emphasis to Turkish Law Approach, 2016 Yaz Sayısı,
The Turkish Commercial Law Review
Dispute Resolution Boards: Lessons from Latin America, 22 Haziran, 2016, Kluwer Arbitration Blog
Losing Entitlement to Claim and Resort to Dispute Resolution in Construction:
Time Bar Provisions and the Turkish Approach, 19 Aralık, 2014, Kluwer Arbitration Blog
Legal Framework and Main Institutions of Arbitration in Turkey, Ocak 2012, Young Arbitration Review, Sayı 4
Turkish International Arbitration Law and Setting Aside of Arbitral Awards, Ekim 2015,
Young Arbitration Review, Sayı 19
Istanbul Arbitration Centre, 4 Mart 2016, Kluwer Arbitration Blog
Istanbul Arbitration Centre Opens Its Doors, 2016 Sonbahar Sayısı, The New York Dispute Resolution Lawyer

HABERLER VE ORGANİZASYONLAR

ADRES

Vali Konağı Cad. Poyracık Sok.

Çamlıbel Apt. No.51 D.3/4 Kat: 1

Nişantaşı İstanbul

İLETİŞİM

TELEFON : +90 212 246 47 69

FAX : +90 212 246 79 60

E-MAIL

 info@ycetinel.av.tr

İLETİŞİM FORMU

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Her türlü sorunuz, talebiniz veya başvurunuz için lütfen info@ycetinel.av.tr adresinden iletişime geçiniz.

© 2014, Çatinel Hukuk Bürosu